• Study Advisory:

  International Students - Bad Honnef

  +49 (2224) 9605-101

  International/EU-Students - Berlin

  +49 (30) 2089868-10

  EU-Students - Bad Honnef

  +49 (2224) 9605-102

  Bad Reichenhall

  +49 (8651) 90234-34